Cụ ông 86 tuổi tập luyện để chuẩn bị thi Ironman 2021

Video Mới

Kỷ lục gia Ironman 87 tuổi

VNExpress 1 tuần trước

Từ chỗ tham gia để duy trì sức khỏe, Hiromu Inada (87 tuổi, người Nhật Bản) cảm thấy ông phải có trách nhiệm truyền cảm hứng cho giới trẻ thông qua các cuộc thi ba môn phối hợp.