Lực sĩ 130 kg bị đánh bất tỉnh khi tham dự cuộc thi tát, một tháng sau qua đời thương tâm

Kenh14 5 tháng trước

Sau một tháng nằm viện, VĐV Artur Walczak đã không thể chiến thắng được lưỡi hái tử thần.