Thảm hoạ chốt hố ở US Open

VnExpress 2 tháng trước

Cách hố 6 khoảng 1,5 mét, nhưng Brian Harman cần tới bốn cú gạt ở vòng ba major US Open tại San Diego hôm 19/6.